FORMULACIÓ

Mostrar contingut

FORMULACIÓ EXCLUSIVA

Una bona idea pot ser l'èxit d´un negoci, i la majoria de vegades, requereix molt esforç, temps i diners llançar-la al mercat.
A CiTAF treballem per convertir aquestes idees en realitat. Un projecte sòlid necessita fórmules consistents, robustes i escalables a nivell industrial. Sabem que cada projecte innovador és únic quan es busca la diferenciació. El nostre departament de formulació ofereix assessorament, experiència, innovació i confidencialitat en cada projecte.

PREMIXOS "TAYLOR MADE"

UUn Premix és una solución tecnológica ideada per facilitar la incorporación d´ingredients en un procés industrial, protegir la confidencialitat d´una fórmula i garantir la correcta composición, dosificación i estabilitat de la barrena d´ingredients en el producte final.
A CiTAF l'ajudem a desenvolupar la seva fórmula Premix, única i exclusiva.

PREPARACIÓ DE MOSTRES

CiTAF disposa d´un servei ràpid i expert en formulació i preparació de mostres de Premixos per a Productes Funcionals, Dietètics, Fórmules Infantils, Nutracèutics, OTC i Complements Alimentaris. El nostre laboratori ofereix el servei de preparació de mostres per a Panell de Consumidor i Demostracions Comercials.

AROMATITZACIÓ I EMMASCARAMENT

Mostrar contingut

AROMATITZACIÓ DE PRODUCTES
FUNCIONALS

El fet d´addicionar ingredients funcionals als aliments per millorar-ne el valor nutricional i diferenciar-se en el mercat comporta, en molts casos, alteracions organolèptiques que necessiten ésser treballades des del punt de vista del sabor.
CiTAF disposa d´un equip amb experiència per oferir solucions aromàtiques en el sector alimentari i instal·lacions i "Programari" d´anàlisi per a la realització de panells organolèptics.

EMMASCARAMENT DE
PRODUCTES FARMACÈUTICS

Els productes farmacèutics contenen principis actius que no sempre tenen un bon gust i requereixen una solució.
CiTAF disposa d´un equip amb experiència farmacèutica per dissenyar solucions aromàtiques emmascarants en el mercat farmacèutic i instal·lacions i "Programari" d´anàlisi per a la realització de panells organolèptics.

PREPARACIÓ DE MOSTRES
AROMÀTIQUES

El Laboratori CiTAF disposa d´un servei de formulació i preparació de mostres aromàtiques per als Productes Funcionals, Dietètics, Fórmules Infantils, Nutracèutics, OTC i Complements Alimentaris.
El nostre laboratori ofereix el servei de preparació de mostres per a Panell de Consumidor i Demostracions Comercials.

PANELL D´EXPERTS

Cada mercat necessita un equip expert de panelistas per avaluar els atributs d´un producte. L'objectiu és definir quins paràmetres han de ser analitzables pels Panells de Consumidor o Panells Farmacèutics.
CiTAF ofereix el servei d´un Equip Expert especialista per a cada àrea de producte en el sector alimentari i farmacèutic.

SERVEIS D´INNOVACIÓ

Mostrar contingut

CREACIÓ DE PROJECTES "IN SITU"

Les grans empreses tenen equips de R + D, d´altres empreses més petites no tenen estructura suficient, i molt poques tenen equips d´Innovació.
CiTAF ofereix el servei d´Innovació i Creació de projectes "in situ" a qualsevol empresa que desitgi treballar internament el potencial més actiu de qualsevol empresa: "les idees dels seus treballadors".

GESTIÓ D´EQUIPS PER A LA INNOVACIÓ

Una empresa que integri el concepte d´Innovació en els seus empleats, requereix temps de forma habitual i coordinació en els equips de treball.
CiTAF ofereix el servei de Gestió, Facilitador i Incentivador d´idees a totes aquelles empreses que apostin pel model de la Innovació empresarial.

ANÀLISI I MOSTREIG DE NOUS PROJECTES

Tota idea de negoci s´ha de convertir en un producte o servei per oferir al mercat.
CiTAF ofereix el servei d´Anàlisi i Mostreig previ abans del llançament d´un producte o servei, per tal de sondejar les possibilitats d´èxit i minimitzar-ne els possibles riscos en el mercat.

ESTUDIS, SIMULACIONS I PATENTS

Mostrar contingut

PROVES D´ESTRÈS I SIMULACIÓ DE VIDA ÚTIL

Qualsevol producte que es vulgui llançar al mercat requereix una caducitat i vida útil del producte.
A CiTAF realitzem estudis d´Estrès i Simulacions sota variables controlades per tal d´oferir una estimació de la caducitat d´un producte innovador que s´ha llançar ràpidament al mercat però de forma segura. Realitzem també comparatives graduals en temps real vs. les proves d´estrès.

ESTUDIS D´ESTABILITAT

Els productes d´Alimentació i Farmàcia necessiten estudis d´estabilitat.
A CiTAF realitzem un estudi de paràmetres crítics per a cada producte a nivell fisicoquímic i organolèptic per posteriorment analitzar-los i datar-los en un Estudi d´Estabilitat.

ELABORACIÓ DEL DOSSIER CIENTÍFIC

Tot producte precisa d´un Dossier Científic on es recullen les diverses proves d´Estrès, Simulacions, Analítiques, Procés Industrial...
A CiTAF oferim el servei d´elaboració de Dossier Científic a mida.

SUPORT PER A PATENTS

Quan una idea o servei és patentable, ha de ser patentat abans de llançar-se al mercat. A CiTAF oferim Suport per a Patents i estudiem la millor forma de protegir una idea, invent o negoci en el camp alimentari i farmacèutic.