FORMULACIÓ

Mostrar contingut

FORMULACIÓ EXCLUSIVA

Una bona idea pot ser l'èxit d'un negoci, i la majoria de vegades, requereix molt esforç, temps i diners llançar-la al mercat.
A CiTAF treballem per convertir aquestes idees en realitat. Un projecte sòlid necessita fórmules consistents, robustes i escalables a nivell industrial. Sabem que cada projecte innovador és únic quan es busca la diferenciació. El nostre departament de formulació ofereix assessorament, experiència, innovació i confidencialitat en cada projecte.

PREMIXOS "TAYLOR MADE"

UUn Premix és una solución tecnológica ideada per facilitar la incorporación d'ingredients en un procés industrial, protegir la confidencialitat d'una fórmula i garantir la correcta composición, dosificación i estabilitat de la barrena d'ingredients en el producte final.
A CiTAF l'ajudem a desenvolupar la seva fórmula Premix, única i exclusiva.

PREPARACIÓ DE MOSTRES

CiTAF disposa d'un servei ràpid i expert en formulació i preparació de mostres de Premixos per a Productes Funcionals, Dietètics, Fórmules Infantils, Nutracèutics, OTC i Complements Alimentaris. El nostre laboratori ofereix el servei de preparació de mostres per a Panell de Consumidor i Demostracions Comercials.

AROMATITZACIÓ I EMMASCARAMENT

Mostrar contingut

AROMATITZACIÓ DE PRODUCTES
FUNCIONALS

El fet d’addicionar ingredients funcionals als aliments per millorar-ne el valor nutricional i diferenciar-se en el mercat comporta, en molts casos, alteracions organolèptiques que necessiten ésser treballades des del punt de vista del sabor.
CiTAF disposa d'un equip amb experiència per oferir solucions aromàtiques en el sector alimentari i instal · lacions i "Programari" d'anàlisi per a la realització de panells organolèptics.

EMMASCARAMENT DE
PRODUCTES FARMACÈUTICS

Els productes farmacèutics contenen principis actius que no sempre tenen un bon gust i requereixen una solució.
CiTAF disposa d'un equip amb experiència farmacèutica per dissenyar solucions aromàtiques emmascarants en el mercat farmacèutic i instal · lacions i "Programari" d'anàlisi per a la realització de panells organolèptics.

PREPARACIÓ DE MOSTRES
AROMÀTIQUES

El Laboratori CiTAF disposa d'un servei de formulació i preparació de mostres aromàtiques per als Productes Funcionals, Dietètics, Fórmules Infantils, Nutracèutics, OTC i Complements Alimentaris.
El nostre laboratori ofereix el servei de preparació de mostres per a Panell de Consumidor i Demostracions Comercials.

PANELL D'EXPERTS

Cada mercat necessita un equip expert de panelistas per avaluar els atributs d'un producte. L'objectiu és definir quins paràmetres han de ser analitzables pels Panells de Consumidor o Panells Farmacèutics.
CiTAF ofereix el servei d'un Equip Expert especialista per a cada àrea de producte en el sector alimentari i farmacèutic.

SERVEIS D'INNOVACIÓ

Mostrar contingut

CREACIÓ DE PROJECTES "IN SITU"

Les grans empreses tenen equips de R + D, d’altres empreses més petites no tenen estructura suficient, i molt poques tenen equips d'Innovació.
CiTAF ofereix el servei d'Innovació i Creació de projectes "in situ" a qualsevol empresa que desitgi treballar internament el potencial més actiu de qualsevol empresa: "les idees dels seus treballadors".

GESTIÓ D'EQUIPS PER A LA INNOVACIÓ

Una empresa que integri el concepte d'Innovació en els seus empleats, requereix temps de forma habitual i coordinació en els equips de treball.
CiTAF ofereix el servei de Gestió, Facilitador i Incentivador d’idees a totes aquelles empreses que apostin pel model de la Innovació empresarial.

ANÀLISI I MOSTREIG DE NOUS PROJECTES

Tota idea de negoci s'ha de convertir en un producte o servei per oferir al mercat.
CiTAF ofereix el servei d'Anàlisi i Mostreig previ abans del llançament d'un producte o servei, per tal de sondejar les possibilitats d'èxit i minimitzar-ne els possibles riscos en el mercat.

ESTUDIS, SIMULACIONS I PATENTS

Mostrar contingut

PROVES D'ESTRÈS I SIMULACIÓ DE VIDA ÚTIL

Qualsevol producte que es vulgui llançar al mercat requereix una caducitat i vida útil del producte.
A CiTAF realitzem estudis d’Estrès i Simulacions sota variables controlades per tal d'oferir una estimació de la caducitat d'un producte innovador que s’ha llançar ràpidament al mercat però de forma segura. Realitzem també comparatives graduals en temps real vs. les proves d’estrès.

ESTUDIS D'ESTABILITAT

Els productes d'Alimentació i Farmàcia necessiten estudis d'estabilitat.
A CiTAF realitzem un estudi de paràmetres crítics per a cada producte a nivell fisicoquímic i organolèptic per posteriorment analitzar-los i datar-los en un Estudi d'Estabilitat.

ELABORACIÓ DEL DOSSIER CIENTÍFIC

Tot producte precisa d'un Dossier Científic on es recullen les diverses proves d’Estrès, Simulacions, Analítiques, Procés Industrial...
A CiTAF oferim el servei d'elaboració de Dossier Científic a mida.

SUPORT PER A PATENTS

Quan una idea o servei és patentable, ha de ser patentat abans de llançar-se al mercat. A CiTAF oferim Suport per a Patents i estudiem la millor forma de protegir una idea, invent o negoci en el camp alimentari i farmacèutic.