#

INGREDIENTS FUNCIONALS

Vitamines

Minerals

Aminoācids

Pseudovitamines

Extractes

Sucs

Carotenoides

Xantofil

Altres Funcionals

AROMATITZANTS

Aromes Naturals Alimentaciķ

Aromes Farmācia

Aromes Fum

Potenciadors Aromātics

Moduladors Aromātics

Emmascarantes Aromātics

Extractes Aromātics

EXCIPIENTS

Poliols

Sucres

Fibres

Glucans

Celˇluloses

Lubricants

Anti-espessidors